دیزل ژنراتور چیست؟ مهمترین اجزا یک ژنراتور؟

دیزل ژنراتور چیست؟

یک دیزل ژنراتور ترکیبی است از یک موتور دیزل و یک ژنراتور الکتریکی (که آلترناتور هم نامیده می‌شود) که این ژنراتور الکتریکی برای تبدیل انرژی مکانیکی (که توسط موتور دیزل ایجاد شده است) به انرژی الکتریکی به کار میرود. دیزل ژنراتورها به طور گسترده در مکان‌هایی که اتصال به شبکه برق ندارند به کار می‌روند، همچنین در مواردی که نیاز به منبع برق اضطراری (زمانی که شبکه برق قطع می‌گردد) استفاده می‌شوند.

 

مهمترین اجزا یک دیزل ژنراتور

مهمترین اجزا یک دیزل ژنراتور را (منطبق با تصویر بالا) می‌توان به شکل زیر عنوان نمود:

۱ موتور دیزل: منبع انرژی مکانیکی یک دیزل ژنراتور می‌باشد. ظرفیت خروجی آن معیاری است که تعیین کننده میزان توان تولیدی توسط یک واحد دیزل ژنراتور را مشخص می کند

۲ آلترناتور: تولید کننده انرژی الکتریکی از انرژی مکانیکی می باشد (که توسط موتور دیزل) به آن وارد می‌شود

۳ رادیاتور و سیستم خنک‌کنندگی: گرمای تولید شده در بخش های مختلف دیزل ژنراتور ضمن کارکرد، باید به نحوی کاهش یابد که سیستم خنک‌کنندگی این وظیفه را بر عهده دارد

۴ سیستم اگزوز: گازهای خروجی از یک دیزل ژنراتور تشکیل شده از مواد شیمیای سمی می‌باشد که باید به خوبی آنها را کنترل نمود

۵ فیلتر هوا: این فیلتر از مواد فیبری تشکیل شده است، که باعث حذف ذراتی چون: گردو خاک و .. از هوا می‌شود

۶ پنل کنترل: جهت کنترل دیزل ژنراتور از آن استفاده می‌شود. مواردی چون: استارت زدن، خاموش کردن، گیج های سوخت، سوئیچ های انتخاب کننده فاز و …

۷ فونداسیون و مخزن سوخت: فونداسیون دستگاه پایه ای برای نگهداشتن آن را فراهم می‌کند. مخزن سوخت نیز سوخت موردنیاز دستگاه را در خود ذخیره می‌سازد، معمولا حجم سوخت ذخیره شده به اندازه‌ای است که دیزل ژنراتور به طور متوسط به مدت ۶ تا ۸ ساعت کار کند.

۸ مدار شکن: برای محافظت از ژنراتور در مقابل خطرات ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه استفاده می‌شود.