خدمات کیان دیزل الکتریک

محصولات کیان دیزل الکتریک

مقالات

اخبار

Why KDE

In Kian Diesel Electric (KDE) our fields of activities include, but are not limited to, supervising, assembling, putting into operation, maintenance, repair, service/overhaul and supplying parts for diesel engines and power generators and their accessories in marine, rail and industrial operations in addition to monitoring, controlling, protection electronic relays and custom-making of controlling boards made in-house by either PLCs or self-made controllers and also holding educational courses. With more than 25 years of experience, this company has successfully delivered more than hundreds of projects with various entities and organizations all over Iran in order to make the country independent. Many of these projects are innovative and performed for the first time in Iran with maximum involvement of local forces and resources. The first job delivery to our clients has always been the start of a long term cooperation which is an indication of the quality of our job and satisfaction of costumer.

کارگاه شرکت کیان دیزل الکتریک با الگوبرداری از استانداردهای اروپایی درشهرک صنعتی گلگون (نزدیک‌ترین شهرک صنعتی به شهر تهران) واقع شده است. این کارگاه مجهز به جرثقیل ۱۰ تن، انبار قطعات، کلیه ابزارآلات پیشرفته و گرانقیمت جهت عیب‌یابی و تعمیر موتور و دارای فضای کافی جهت استقرار چندین موتور به طور همزمان می‌باشد. اغلب موتورهای مورد تعمیر به منظور ایجاد سهولت برای کارفرما و عدم تداخل در فعالیت روزمره ایشان به طور کامل به کارگاه منتقل شده، در کارگاه منفصل، عیب یابی، تعمیر/ اورهال و تست شده و سپس به طور کامل و آماده به کار به محل به کارگیری فرستاده، نصب و راه اندازی می‌شود. در مواردی که امکان انتقال موتور به کارگاه نیست تیم فنی همراه با تجهیرات به سرعت به محل ماموریت اعزام شده و با کمترین مزاحمت و با رعایت کامل ایمنی و نظافت به انجام وظیفه می‌پردازند. نظم و الزام به اصول حرفه‌ای همواره سرلوحه کاری شرکت کیان دیزل الکتریک بوده است.

تامین کنندگان